NT Sectorbijeenkomst douane & logistiek
Nieuwe douanewetgeving: dit verandert er voor de logistieke sector


De NT Sectorbijeenkomst douane & logistiek op 7 december biedt iedereen die zich bezighoudt met douaneformaliteiten in de logistieke en verladende sector handvatten en inspiratie voor hun dagelijkse werkzaamheden.

De logistieke sector wordt geconfronteerd met grote veranderingen in de douaneregelgeving. De implementatie van het huidige Douanewetboek van de Unie is nog niet afgerond of de volgende ingrijpende herziening is alweer aangekondigd. Dit heeft consequenties voor de manier waarop u, als onderdeel van de internationale supply chain, uw organisatie inricht.

AanmeldenProgramma

De NT Sectorbijeenkomst douane & logistiek vindt plaats op donderdagochtend 7 december in Villa Thalia, Rotterdam. De afsluitende lunch is gezamenlijk met de deelnemers van het Havendebat Rotterdam, die in de middag in debat gaan over de actuele uitdagingen in de haven.

Sprekers

Onderwerpen

  • Hoe verloopt de overgang naar het nieuwe aangiftesysteem DMS?
  • Welke gevolgen heeft dit voor declaranten in de logistiek en bij verladers?
  • Wat staat hen te wachten bij de introductie van de nieuwe Europese douanewetgeving?

Na deelname aan deze bijeenkomst:

  • Heeft u scherp hoe het ervoor staat met de invoer van DMS.
  • Bent u op de hoogte van aankomende wijzigingen en weet u hoe uw bedrijf zich hierop moet voorbereiden.
  • Beschikt u over praktische tips & tricks om kosten te besparen doordat u snel kunt inspelen op de nieuwe omstandigheden.

Organisatie & Media