”Wij willen uitgroeien tot de waterstofcluster van West-Europa. Dit en meer plannen presenteren wij tijdens de Havenweek. Doet u mee?”

Daan Schalck
CEO North Sea Port

Havencongres North Sea Port

Met het nieuwe strategische plan ‘Connect 2025’ toont North Sea Port ambitie. Zo wil het havengebied 150 hectare realiseren voor circulaire economie en uitgroeien tot dé waterstofhub van West-Europa.

Het zijn slechts enkele voorbeelden uit het brede plan. Aan de hand van acht strategische programma’s bouwt het grensoverschrijdende havenbedrijf verder aan zijn positie als Europese haven. Tijdens het Havencongres North Sea Port gaan we met het bedrijfsleven, politiek, stakeholders en ook met omwonenden in gesprek over een aantal zeer belangrijke onderwerpen uit het strategisch plan. Tijdens drie webinars duiken we samen met de omgeving, het bedrijfsleven en diverse stakeholders in de voor de haven zo belangrijke onderwerpen.

Havencongres

Vorig jaar vond het congres digitaal plaats en was het thema: ‘Infrastructuur en Nieuwe Partners’.
De volgende sprekers waren hierbij aanwezig:

– Benoit Gilson, bestuursvoorzitter Infrabel
– Ans Rietstra, COO ProRail
– Marco Kuijpers, directeur Wind op Zee, TenneT
– David Zenner, Head of Customet Relations, Elia
– Raphaël de Winter, Director Business Development and Innovation, Fluxys
– Eddie Lycklama á Nijeholt, Projectdirecteur Waterstof Backbone Gasunie
– Sofie Bracke, Havenschepen Gent en Voorzitter TZO North Sea Port
– Annelies Kroeskamp, directeur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
– Daan Schalck, CEO North Sea Port
– Geert Noels, CEO Econopolis

Partners