Inspiratiesessie Bouwlogistiek: Hoe komen we tot een schone en emissiearme bouwlogistieke keten?

De bouwsector staat voor grote uitdagingen. De woningnood vraagt om de bouw van veel nieuwe huizen. Die opgave is door stikstofwetgeving en andere emissie-eisen echter niet eenvoudig. Er wordt al hard gewerkt aan reducties door gebruik van duurzame materialen en inzet van emissiearm bouwmaterieel, maar ook de bouwlogistiek moet mee.

Hoe komen we tot een schone en emissiearme bouwlogistieke keten? Die vraag stond centraal tijdens de Inspiratiesessie Bouwlogistiek op dinsdagochtend 5 juli.

Op het snijvlak van de bouw en de logistiek
Vanuit eerder onderzoek en innovatieprojecten is er al veel logistieke kennis en inzicht beschikbaar die toegepast kan worden, bijvoorbeeld over de inzet van bouwhubs en het voeren van ketenregie in de bouwlogistiek. Vanuit het perspectief van de bouw en de logistiek keken we naar concrete toepassingen en nieuwe initiatieven, en identificeerden we barrières die gezamenlijk snel opgelost moeten worden. Met aandacht voor:

  • Emissiemeting en monitoring
  • Energie op, van en naar de bouwplaats
  • Ketenregie en gebiedsgerichte coördinatie
  • Impact en ontwikkeling van bouwhubs

Registreer kosteloos!

Organisatie
De Inspiratiesessie Bouwlogistiek werd georganiseerd door Nieuwsblad Transport in samenwerking met TKI Dinalog.