Brexit-specialist Nieuwsblad Transport

Folkert Nicolai
Nieuwsblad Transport

Harde Brexit? Doe dit nú

Laten we van het beroerdste scenario uitgaan. Op 29 maart om elf uur ’s avonds sluit het Verenigd Koninkrijk zich op achter een tolmuur. Hoe moeten vervoerders en verladers, importeurs en exporteurs zich op deze ‘harde Brexit’ voorbereiden? Hierbij, met dank aan tal van deskundigen bij banken, adviesbureaus en organisaties, een lijst met maatregelen. Het zijn ‘wenken voor de jongste dag’, om Harry Mulisch te parafraseren. Of de wereld er op 30 maart volledig anders uitziet, moeten we nog maar afwachten. Maar wie dit lijstje tegen die tijd heeft afgevinkt, kan in elk geval – enigszins – rustig gaan slapen. Je hebt je best gedaan.

  1. Neem de informatie tot je die op sites van de overheid staan  Doe de Brexit Impact Scan en haal de Brexit Toolkit Douane in huis, beide ook op internet te vinden. Een dringend advies van onder meer ABN-Amro.
  2. Bij een Brexit zonder enig akkoord met de Europese Unie over de toekomstige relatie tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt het VK een ‘derde land’. Dit betekent dat voor de handel met het VK moet worden teruggevallen op de tarieven die de Wereldhandelsorganisatie, in het Engels afgekort tot WTO, voor de invoer van goederen heeft vastgesteld. Houd daar rekening mee, ook al worden die tarieven later misschien weer door bilaterale akkoorden of overeenkomsten van het VK met de EU anders worden vastgesteld.
  3. Vraag een ‘Eori-nummer’ aan. We waren in de handel met het VK gewend aan de ene Europese vrije markt en hadden met de douane niet veel te maken. Maar als het VK geen EU-lidstaat meer is, hebben we een ‘economic operators registration’, Eori dus, nodig voor alle exporten en importen over het Kanaal. Het nummer is gratis bij de douane verkrijgbaar. De exporteur uit de EU zal zich in het VK ook moeten registreren voor de aangifte van goederen waarop in dat land btw (in Britse termen: VAT) wordt geheven.
  4. Voor het vervoer van goederen naar het VK is een CEMT-vergunning nodig, aan te vragen bij de NIWO. Wie dit nog niet heeft gedaan, moet nu wel opschieten, want het loket hiervoor is alleen deze week nog open. Deze vergunningen zijn bovendien schaars. Ga er niet van uit dat de Britse douane na de fatale 29ste maart alle trucks, ook als ze niet over de juiste documenten beschikken, bij de grens vrolijk zal doorwuiven. De Britten hebben wel ‘coulance’ beloofd, maar alleen correcte documentatie garandeert dat de continentale beroeps- of eigen-vervoerder de Britse grens kunnen passeren.
  5. De vraag is trouwens al of vervoerders zonder de dan benodigde documenten überhaupt de ferry of de trein naar de Britse eilanden op kunnen. De veerbootreders verlangen dat voor dit vervoer een gedocumenteerde vooraanmelding plaatsvindt. Wie daaraan niet voldoet, wordt van de boot geweerd.
  6. Wie goederen uit het VK invoert, is bij een harde scheiding tussen VK en EU straks, anders dan nu onder de communautaire regels, productaansprakelijk. Nu is dat nog de Britse leverancier, straks dus de afnemer.

Bekijk het programmaRegistreren