‘Samenwerken waar het kan,
concurreren waar het moet’

Allard Castelein
CEO Port of Rotterdam

Vlaams-Nederlandse Havendagen: samenwerken waar het kan!

De havens van Nederland en Vlaanderen zijn elkaars concurrenten, maar kunnen op veel vlakken juist goed samenwerken. Tijdens het online evenement de Vlaams-Nederlandse Havendagen op woensdag 29 en donderdag 30 september, kijken we een keer niet naar de concurrentieposities, we gaan het hebben over overeenkomsten.

De synergie tussen de Nederlandse havennota 2020-2030 en de Vlaamse havenstrategie biedt kansen op nauwere Vlaams- Nederlandse havensamenwerking. Onderwerpen als veiligheid, achterlandverbindingen, digitalisering en verduurzaming overstijgen de belangen van de individuele havens. Tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendagen brengen we de havens samen om samenwerking op deze onderwerpen te bespreken en te stimuleren. Kijk en luister ook online mee!

Registreer kosteloos!

Woensdag 29 september
De Vlaamse Havenstrategie en de Nederlandse Havennota: de raakvlakken
Met de Nederlandse Havennota en de Vlaamse Havenstrategie als uitgangspunt, duiken we samen met de politiek, de havens en het bedrijfsleven in de onderwerpen waar de havens elkaar kunnen vinden om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
Met onder meer:

  • Vlaamse en Nederlandse Havens vanuit politiek oogpunt. Hoe kijken de verantwoordelijke ministers naar gezamenlijke opgaves?
  • Samenwerking op detail. Wat zijn de overeenkomsten als het gaat om veiligheid, digitalisering en energietransitie?
  • Synergie op havenniveau, de CEO’s van de havens met elkaar in gesprek. Gaat het om louter concurrentie of is er samen meer te realiseren in de Vlaams-Nederlandse Delta?

Donderdag 30 september
De binnenvaart van de toekomst
Hoog op de Europese agenda en ook in de havenstrategieën van beide landen, staat de verduurzaming van de binnenvaart. Hoe kunnen de sector, de overheden en de havens dit oppakken? Wat is de rol van Europa? En wie zijn de voorlopers?

Organisatie
NT organiseert de Vlaams-Nederlandse Havendagen in samenwerking met het Nederlandse Consulaat-Generaal te Antwerpen, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Vlaamse Departement van Mobiliteit en Openbare Werken.