Havendebat Amsterdam – online
Ruimte voor de haven

Economie, natuur en wonen strijden om voorrang in Amsterdam. De haven wil uitbreiden, maar waarheen? Aan de westkant treft het een steeds kleiner wordende polder, aan de oostkant een alsmaar uitdijende binnenstad. Moet het Havenbedrijf dan maar omliggende gemeenten lief aankijken? Maar ja, die willen daar natuurlijk wel wat voor terug.

En intensief samenwerken met die andere logistieke hotspot, Schiphol? Liggen daar nog kansen? Of heeft het Havenbedrijf z’n zaakjes niet goed op orde en moet de beschikbare ruimte eerst maar eens even beter benut worden? Hierover kruisten betrokkenen de degens tijdens het online Havendebat Amsterdam op dinsdag 10 november.

Het Havendebat Amsterdam is het jaarlijkse debat over de Amsterdamse haven. Bedrijfsleven, overheid, havenbedrijf en andere stakeholders kwamen samen om met elkaar van gedachten te wisselen over de volgende stellingen:

  • Er is genoeg ruimte in de Amsterdamse haven, het wordt alleen inefficiënt gebruikt
  • Amsterdam moet omliggende gemeenten aandeelhouder maken van het havenbedrijf in ruil voor havengrond
  • Amsterdam moet ruimteproblemen samen met gemeente Haarlemmermeer en Schiphol aanpakken
  • Het is de verantwoordelijkheid van havenondernemers om balans te vinden tussen woningbouw, natuur en havenuitbreidingen

Partners

Partners

Organisatie