Inspiratiesessie Bouwlogistiek
Doorbraken creëren in schone en emissievrije bouwlogistiek

Afgelopen 27 juni vond de 2e Inspiratiesessie Bouwlogistiek plaats vanuit de Jaarbeurs Meetup in Utrecht. Dit congres stond in het teken van de transitie naar schone en emissievrije bouw. Waar we ingingen op vragen zoals: Hoe komen we tot schone en emissievrije bouwplaatsen en bouwlogistieke ketens? En welke belangrijke stappen zijn daarin al gezet en hoe kunnen we versnellen?

Programma 2023

Innoveren met impact

Het kennis- en innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen van de Topsector Logistiek is nu ruim een jaar onderweg. In dit programma werkt de Topsector vanaf begin 2022 samen met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen aan de verduurzaming van de bouwlogistiek, als onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen. De resultaten uit de onderzoeks- en opschalingsprojecten worden de komende jaren met een zo groot mogelijke impact op de reductie van stikstof in de keten uitgerold.

Organisatie

Inspiratiesessie Bouwlogistiek is een evenement van TKI Dinalog en Topsector Logistiek in samenwerking met Nieuwsblad Transport een uitgave van ProMedia Group