Over de auteurs

Rotterdamse Container Kopstukken is geschreven door vier auteurs, allen met een buitengewoon groot hart voor de haven.

Bart Kuipers
Bart Kuipers (1959) studeerde economische geografie in Groningen waar hij ook promoveerde op een proefschrift over flexibiliseringsprocessen in de chemische industrie. Hij werkte bij Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO en sinds 2008 bij Erasmus UPT, een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een aanvankelijk grote belangstelling voor de procesindustrie verschoof zijn aandacht naar de containersector, mede door diverse adviesopdrachten gerelateerd aan de container. Een dag meevaren aan boord van het containerbinnenvaartschip Sint Antonius door de haven van Rotterdam – Verslag van een logistieke verzoeking – in 1990 was een directe aanleiding voor het oplopen van ‘containeritis’. In 2014 ontving hij de gouden medaille van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen voor zijn essay “De container is de beste uitvinding van de laatste 100 jaar”.

Dirk Koppenol
Dirk M. Koppenol PhD studeerde in 2006-2011 geschiedenis: internationale betrekkingen en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 2016 op het besluitvormingsproces van megaprojecten, met een specifieke focus op Maasvlakte 2 en de Betuweroute – Lobby for Land. Samen met een groep experts op het gebied van mainport-projecten schreef hij het boek: “De kracht van het mainport-concept”. Dit als aanzet voor een verandering in het denken over strategie en innovatie in Mainport Rotterdam en Schiphol. Sinds begin 2015 is hij werkzaam als projectontwikkelaar en later portfolio-manager bij SmartPort, een officieel samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, TNO, Deltares, Erasmus Universiteit en Technische Universiteit Delft. SmartPort financiert wetenschappelijk onderzoek voor en met het Rotterdamse havenbedrijfsleven, met als doel te inspireren, te initiëren en allianties te vormen rond innovaties.

Klara Paardenkooper
Klara Paardenkooper PhD is geboren in 1969 in Szeged, Hongarije. Na een studie Engels, Russisch en Italiaans verhuisde ze naar Nederland, waar ze een mastertitel verwierf in economische geschiedenis. In 2014 verdedigde ze haar proefschrift in economische en bedrijfsgeschiedenis over de geschiedenis van containervervoer tussen Rotterdam en haar achterland in de periode 1966-2010 aan de Erasmus Universiteit. Naast haar geciteerde proefschrift, dat ook in het Nederlands is uitgegeven onder de titel “TEUREKA!”, heeft ze veel gepubliceerd over havengerelateerde onderwerpen. Op het moment doceert ze onderzoeksvaardigheden aan de Rotterdam Business School in het masterprogramma Logistics Management en is ze Ketenregisseur Blockchain aan het RDM Kenniscentrum Duurzame Havenstad.

Hugo van Driel
Hugo van Driel is universitair docent bedrijfsgeschiedenis aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Sinds 1988 heeft hij een reeks boeken, artikelen en columns gepubliceerd over de geschiedenis van de haven- en transportsector, in het bijzonder de Rotterdamse haven. Zijn bijdragen aan dit boek zijn gebaseerd op die eerdere publicaties. Behalve over containeroverslag en containertransport schreef hij ook over de overslagtechnieken in andere sectoren (overig stukgoed en massagoed), het veembedrijf, de relatie overheid-bedrijfsleven in de haven en de herstructurering van het Rotterdamse stukgoed in de jaren tachtig.

Boek bestellen Bekijk volledige inhoudsopgave