Programma Havendebat Port of Zwolle

Datum: 26 oktober 2022
Tijd: 13.00 uur – 18.00 uur (inclusief ontvangst en borrel)
Locatie: Stadsgehoorzaal Kampen

Thema
Tijdens deze tweede editie van het havendebat staan we stil bij de ontwikkeling van Port of Zwolle. Onlangs is een onderzoek verschenen over de kansen en bedreigingen voor duurzame havenontwikkeling in de Port of Zwolle. Dit onderzoek concludeert dat we stappen moeten zetten en letterlijk en figuurlijk ruimte moeten geven aan bedrijven die duurzaam willen ondernemen. Port of Zwolle heeft als multifunctionele binnenhaven een regionale, logistieke knooppuntfunctie voor het achterland: Regio Zwolle en Noordoost-Nederland. Economisch voegt het gebied flinke waarde toe aan de regio. In het STEC-rapport staat dat het gaat om circa 40.000 (directe + indirecte) banen en een jaarlijkse toegevoegde waarde van circa 3,5 miljard euro. Bedrijven die in het havengebied gevestigd zijn, hebben te maken met grote uitdagingen. De haven kan een belangrijke rol spelen in de opgaven rondom human capital, energietransitie en circulaire economie, maar voor die transitie is wel ruimte nodig. Is er ruimte voor de haven om te zich te ontwikkelen?

Schema

13.30 Officiële bekendmaking rondom Kornwerderzandsluis
14.00
 Keynote: Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden
14.20 Debatronde 1: Ruimte voor de haven – Is er een visie voor de lange termijn?
14.50 Koffiepauze
15.20 Debatronde 2: Human Capital – Zijn er voldoende voorzieningen om te wonen, werken en leren in de regio?
15.50 Debatronde 3: Energietransitie – De bedrijven in de haven willen graag vergroenen. Is daar ruimte voor?
16.20 Afsluiting
16.30 Borrel