CBS: ‘Geen aanwijzingen voor een naderende recessie’

De huidige economische indicatoren wijzen niet op een naderende recessie. Weliswaar is de Nederlandse economie iets minder hard gegroeid en kromp die van Duitsland zelfs een beetje, maar de onderliggende ‘fundamentals’ zijn nog steeds goed. Dat zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in een interview met Nieuwsblad Transport.

Van Mulligen is een van de sprekers tijdens het Havendebat Rotterdam op woensdag 12 december. Hij geeft dan duidelijkheid over de actuele stand van zaken van de Nederlandse en de wereldeconomie.

‘De onderliggende fundamentals zijn nog steeds goed. Met name het vertrouwen bij ondernemers. Dat is meestal een goede graadmeter voor wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat. Daar zit het nog wel snor mee’, aldus van Mulligen.

‘Voorafgaand aan de laatste recessie zag je al een tijd lang dat het consumentenvertrouwen en dat van de producenten in de industrie enorm waren gezakt en zelfs in de min stonden. Daar is op dit moment echt geen sprake van.’

Als gevolg van de Brexit-perikelen is het vertrouwen wel iets gezakt, vertelt de econoom. ‘Maar het is nog steeds dik in de plus. Dat betekent dat de optimisten nog altijd ruim in de meerderheid zijn.’

Personeelstekort
Dat geldt ook voor de ondernemers in de categorie ‘vervoer en opslag’, waar het vertrouwen in het vierde kwartaal van 2018 juist weer iets toenam. Een probleem dat wél als belemmering wordt ervaren, is dat bedrijven moeite hebben om vacatures te vervullen. ‘Van het tekort aan arbeidskrachten heeft 35% van de bedrijven last. Dat is dit kwartaal alleen maar toegenomen.’

Over de winstgevendheid zijn de ondernemers iets somberder. ‘Maar dat zie je wel vaker in het vierde kwartaal. Dat zou een seizoenseffect kunnen zijn. Over de verwachte investeringen en het economisch klimaat is men nog steeds positief.’

Brexit
Aan de Brexit is heel veel onzekerheid verbonden, aldus Van Mulligen. ‘Het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners. Gemeten in toegevoegde waarde is het zelfs de nummer 2: na Duitsland, maar wel vóór België.’

‘De meest recente kwartaalcijfers geven aan dat de export naar Groot-Brittannië nog steeds groeit, al zie je wel dat de economische groei daar wat achterblijft. Het consumentenvertrouwen, dat eigenlijk al pal na het referendum was omgeslagen, is er nog niet hersteld. Al was de economische groei in het meest recente kwartaal in Groot-Brittannië iets hoger dan in Nederland en Duitsland.’

Gevoelig
Zeker in Nederland is dat dan merkbaar. ‘Ons land is een kleine, open economie, die als een kurk op de Europese en de wereldeconomie dobbert. Export draagt voor ongeveer een derde bij aan onze BBP-groei. Nederland is dan ook behoorlijk gevoelig voor de ontwikkelingen in de wereldeconomie.’

Tijdens de grote recessie van 2009 was dat ook duidelijk. ‘De wereldhandel klapte in en dat had repercussies voor de economische groei. De sector transport en logistiek merkt zoiets waarschijnlijk als geen ander. Als er minder te vervoeren is, zijn de schepen en vrachtwagens leger. Of ze varen en rijden helemaal niet.’ Maar op basis van de huidige cijfers hoeven ondernemers daarvoor niet bevreesd te zijn, meent de econoom. In elk geval niet op korte termijn.

Van Mulligen is 12 december een van de deelnemers aan het Havendebat Rotterdam. Hier gaan stakeholders uit de havengemeenschap en het achterland met elkaar in debat over ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Het debat staat net als vorig jaar onder leiding van BNR-presentator Rens de Jong.

Inschrijven Programma

Auteur: Martin Dekker

morenews

KLM gaat straks biokerosine tanken in haven van Delfzijl

Het Nederlandse handelsbedrijf SkyNRG gaat met partners in de haven van Delfzijl de eerste fabriek in Europa bouwen voor de productie van synthetische kerosine. Vanaf 2022 moet de fabriek, geraamde bouwkosten 250 miljoen euro, jaarlijks 100.000 ton aan groene vliegtuigbrandstof opleveren. Het gros (75.000 ton) van die productie gaat rechtstreeks voor tien jaar naar de… Lees verder ›

Rotterdam werkt aan Europa’s grootste groene waterstoffabriek

BP, Nouryon (het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam willen in Rotterdam de grootste fabriek van ‘groene waterstof’ van Europa bouwen. De BP-raffinaderij wil dat waterstof gaan gebruiken voor de ontzwaveling van de in de Rotterdamse haven geproduceerde brandstoffen, zoals benzine en diesel. Dat zou de uitstoot van CO2 met naar schatting 350.000 kubieke… Lees verder ›

Plannen in Hamburg voor ’s werelds grootste waterstoffabriek

In de haven van Hamburg moet de grootste waterstoffabriek ter wereld verrijzen. Dat meldt de Hamburgse senator van Economie Michael Westhagemann aan het Duitse persbureau DPA. Gesprekken met belanghebbenden zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Het gaat om een fabriek waarin een installatie voor waterstofelektrolyse moet komen te staan met een vermogen van 100… Lees verder ›