‘Havendebat kan voor meer begrip over en weer zorgen’

Het Havendebat Rotterdam kan ertoe bijdragen dat de verschillende partijen in de containerlogistiek meer begrip krijgen voor elkaars situatie en problemen, zo hoopt Marco Post. De directeur en mede-eigenaar van H.N. Post en Zonen neemt 12 december deel aan de discussie over het achterlandvervoer. ‘Als het Havendebat zorgt voor meer begrip over en weer, is het evenement voor mij al geslaagd. Dan is men sneller bereid om over de eigen belangen heen te stappen.’

Marco Post is tevens voorzitter van de Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV), de deelmarkt binnen TLN. Een groot deel van het werk van het transportbedrijf uit Pijnacker bestaat uit het vervoer van zeecontainers. Dagelijks zet H.N. Post en Zonen daarvoor ruim zestig trucks in.

Was 2018 een jaar met plussen?
‘2018 was voor onze branche wat hoeveelheid werk betreft weliswaar positief, maar bedrijfsmatig was het dat niet. De marge staat erg onder druk. Onze kosten zijn flink opgelopen. De duurdere diesel heeft ons bedrijf gelukkig grotendeels kunnen opvangen dankzij de dieselclausules, maar dat geldt niet voor de hogere lonen. De prijzen zijn niet evenveel meegestegen.’

Wordt dat het thema voor 2019?
‘Wat ons betreft wel, ja. In z’n algemeenheid moet het wegvervoer een flinke stap maken in de tarieven. Als je het specifiek hebt over het zeecontainervervoer raamt het NEA de kostenstijging voor 2019 op 4,1 procent. Die moeten we maar over de bühne zien te krijgen bij klanten, terwijl we eigenlijk ook nog de stijgingen van de afgelopen jaren moeten inhalen. Lonen vormen de grootste kostencomponent en in de lopende cao gingen die 10 procent omhoog in tweeënhalf jaar tijd, met daarbovenop nog een onvoorziene correctie voor het vakantiegeld.’

Zijn klanten bereid meer te betalen?
‘Het gaat niet vanzelf. Het zijn best moeilijke gesprekken. Gelukkig waardeert men het werk dat we doen en hoe we het doen. Ze realiseren zich wel dat ze niet zonder transport kunnen.’

Zal de groei in aantallen containers doorzetten in 2019?
‘Er liggen groeikansen. Ik verwacht dat het qua hoeveelheid werk minimaal op hetzelfde niveau zal blijven. Branchebreed merken we dat het steeds lastiger wordt om chauffeurs te vinden. Als bedrijf mogen wij nog niet mopperen over instroom, al wordt meer energie gevraagd om mensen op te leiden en de kwaliteit vast te houden.’

Merken jullie al iets van de maatregelen tegen de containercongestie in de Rotterdamse haven?
‘Die congestie is er al zolang containervervoer bestaat. Ik verwacht dat die er ook zal blijven zolang we op de huidige manier blijven werken. Onze klanten werken grofweg 8 uur per dag; wij werken 16 uur en de terminals 24 uur. Zolang die onbalans er is, zie ik het niet echt verbeteren.’

Dus ontvangers zouden ruimere tijden moeten invoeren waarbinnen containers kunnen worden afgeleverd?
‘Ja, dan zullen wij daarop inspelen. Dan kun je ook meer spreiding op de terminals realiseren en verminder je de pieken op bepaalde uren.’

Is dat een onderwerp dat tijdens het Havendebat aan de orde zou moeten komen?
‘Ja, ik ben in elk geval van plan dat in te brengen. Dat we met z’n allen aan die spreiding moeten werken. Het is alleen maar erger geworden door de komst van nóg grotere schepen. Er worden meer containers tegelijk gelost, die klanten zo snel mogelijk willen hebben. Ook in verband met de kosten als hun container langer op de kade staat.
Met name bij reefers is dat geval. Als een reeferboot in één keer zomaar duizend reefers afgooit, die alle ontvangers de volgende dag voor de deur willen hebben, kun je je lol op. Dan is er de eerste uren geen doorkomen aan op de terminal.’

Wordt er voor die reefers naar een oplossing gezocht?
‘Ja, daar werken we als AZV ook aan mee. We hebben inmiddels breed overleg over de reeferproblematiek, geïnitieerd door het Havenbedrijf. Op die manier, met z’n allen, moeten we werken aan oplossingen. Dat is de enige werkbare methode. Het is ook in ieders belang. En als er verbeteringen zijn die in het algemeen gunstig zijn voor het containervervoer en de haven, zullen we uiteraard niet nalaten om ze breder aan te pakken.’

Marco Post is 12 december een van de deelnemers aan het Havendebat Rotterdam. Hier gaan stakeholders uit de havengemeenschap en het achterland met elkaar in debat over ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Het debat staat net als vorig jaar onder leiding van BNR-presentator Rens de Jong.

Inschrijven Programma

Auteur: Martin Dekker

morenews

KLM gaat straks biokerosine tanken in haven van Delfzijl

Het Nederlandse handelsbedrijf SkyNRG gaat met partners in de haven van Delfzijl de eerste fabriek in Europa bouwen voor de productie van synthetische kerosine. Vanaf 2022 moet de fabriek, geraamde bouwkosten 250 miljoen euro, jaarlijks 100.000 ton aan groene vliegtuigbrandstof opleveren. Het gros (75.000 ton) van die productie gaat rechtstreeks voor tien jaar naar de… Lees verder ›

Rotterdam werkt aan Europa’s grootste groene waterstoffabriek

BP, Nouryon (het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam willen in Rotterdam de grootste fabriek van ‘groene waterstof’ van Europa bouwen. De BP-raffinaderij wil dat waterstof gaan gebruiken voor de ontzwaveling van de in de Rotterdamse haven geproduceerde brandstoffen, zoals benzine en diesel. Dat zou de uitstoot van CO2 met naar schatting 350.000 kubieke… Lees verder ›

Plannen in Hamburg voor ’s werelds grootste waterstoffabriek

In de haven van Hamburg moet de grootste waterstoffabriek ter wereld verrijzen. Dat meldt de Hamburgse senator van Economie Michael Westhagemann aan het Duitse persbureau DPA. Gesprekken met belanghebbenden zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Het gaat om een fabriek waarin een installatie voor waterstofelektrolyse moet komen te staan met een vermogen van 100… Lees verder ›