‘Rotterdam profiteert van tarievenoorlog VS-China’

De tarievenoorlog tussen de VS en China biedt kansen voor de Rotterdamse haven. Dat stelt Theo van Ravesteyn, Managing Director van MSC Nederland. ‘We zien nu al effecten van het Trum- mantra “America First”. We voorzien dat China de bakens qua export meer naar Europa gaat verzetten – en Amerika doet dat ook. Met die extra import en export zouden de oost-west-routes goed garen kunnen spinnen.’

Mocht de tarievenoorlog uitmonden in een heftige en bredere handelsoorlog, dan krijgt de wereldeconomie een behoorlijke tik, en zakken ook de goederenstromen in elkaar. ‘Laten we hopen dat het niet zo ver komt; dat zou voor Rotterdam zeer ongunstig zijn’, beseft Van Ravesteyn. ‘Maar de huidige ontwikkeling zorgt voor meer vervoer van en naar Europa en daarvan profiteert Rotterdam.’

Tekort aan chauffeurs
‘Als MSC-agent hebben we in Rotterdam prachtige jaren achter de rug, met mooie groeicijfers, die vaak met factor x de havenstatistieken versloegen. Nee, de percentages noem ik niet. We verwachten voor 2019 een gematigde groei voor de export en voor de import nog iets meer dan dat. We zien namelijk nog een behoorlijke vraag aan de importkant.

Dat brengt wel wat uitdagingen met zich mee, laat Van Ravesteyn er meteen op volgen. ‘Zoals de gespannen arbeidsmarkt. Er is een dramatisch tekort aan chauffeurs; dat vak wordt ook nog eens uitgehold. In de gehele supply chain is het lastig gekwalificeerd personeel te krijgen.’

Systeemprobleem
Het overleg over de congestieproblematiek in de containerlogistiek heeft er volgens hem voor gezorgd dat ‘iedereen nu wel inziet dat het een systeemprobleem van de hele supply chain is. Alle sessies hebben ervoor gezorgd dat we over en weer meer begrip hebben voor elkaars operatie en inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn. Nu ook van de zijde van verladers en importeurs.’
Alle stakeholders lijken volgens Van Ravesteyn oprecht bereid te werken aan collectieve oplossingen. Voor de concurrentiepositie van Rotterdam acht hij dat ook noodzakelijk. Helemaal aangezien zich telkens weer nieuwe issues aandienen. ‘De kans op slecht weer is, bijvoorbeeld, groter dan een paar jaar terug. Dat heeft effect op de productiviteit van de terminals en creëert congestie in de keten. Het langdurige lage waterpeil op de rivieren is een ander voorbeeld van nieuwe uitdagingen.’
De capaciteit, ook weer van de hele logistieke keten, vraagt sowieso aandacht, maakt de topman van MSC Nederland duidelijk: ‘De 24/7-gedachte wordt niet door alle supply chain-partners gedeeld. Er zijn nog steeds DC’s waar ze ‘s ochtends om zes uur het licht aan doen en ’s avonds om zes uur uit. Samenwerking van alle partners in de supply chain is essentieel.’

Zwaveltoeslag
Voor de containerrederijen en hun klanten is de bunkertoeslag ter compensatie van de zwavelcap komend jaar een belangrijk thema. ‘De geesten moeten rijp gemaakt worden dat maatregelen tegen klimaatverandering, CO2-uitstoot en de verplichte toepassing van laagzwavelige brandstof een prijs hebben. Die kan niet gedragen worden door één partner uit de supply chain. Uiteindelijk zal die, via de tussenschakels, worden doorberekend aan de consument. Er zal vast nog weerstand en ophef zijn, maar de rederijen gaan daar in 2019 mee beginnen; anders is straks in 2020 het schokeffect te groot.’

Theo van Ravesteyn is 12 december een van de deelnemers aan het Havendebat Rotterdam. Hier gaan stakeholders uit de havengemeenschap en het achterland met elkaar in debat over ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Het debat staat net als vorig jaar onder leiding van BNR-presentator Rens de Jong.

Inschrijven Programma

Auteur: Martin Dekker

morenews

KLM gaat straks biokerosine tanken in haven van Delfzijl

Het Nederlandse handelsbedrijf SkyNRG gaat met partners in de haven van Delfzijl de eerste fabriek in Europa bouwen voor de productie van synthetische kerosine. Vanaf 2022 moet de fabriek, geraamde bouwkosten 250 miljoen euro, jaarlijks 100.000 ton aan groene vliegtuigbrandstof opleveren. Het gros (75.000 ton) van die productie gaat rechtstreeks voor tien jaar naar de… Lees verder ›

Rotterdam werkt aan Europa’s grootste groene waterstoffabriek

BP, Nouryon (het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam willen in Rotterdam de grootste fabriek van ‘groene waterstof’ van Europa bouwen. De BP-raffinaderij wil dat waterstof gaan gebruiken voor de ontzwaveling van de in de Rotterdamse haven geproduceerde brandstoffen, zoals benzine en diesel. Dat zou de uitstoot van CO2 met naar schatting 350.000 kubieke… Lees verder ›

Plannen in Hamburg voor ’s werelds grootste waterstoffabriek

In de haven van Hamburg moet de grootste waterstoffabriek ter wereld verrijzen. Dat meldt de Hamburgse senator van Economie Michael Westhagemann aan het Duitse persbureau DPA. Gesprekken met belanghebbenden zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Het gaat om een fabriek waarin een installatie voor waterstofelektrolyse moet komen te staan met een vermogen van 100… Lees verder ›