Einde kolenoverslag haven Amsterdam kan al in 2025

GroenLinks in Amsterdam wil versneld een einde maken aan de kolen- en benzine-overslag in de haven. Dit blijkt uit het verkiezingsmanifest. Een interview met fractievoorzitter Rutger Groot Wassink.

GroenLinks gaat er wel met een gestrekt been in richting de Amsterdamse haven.
Vind je? Het kan voor de haven toch geen verrassing zijn dat GroenLinks van mening is dat we uiteindelijk van fossiele brandstof afscheid moeten nemen?

Het verrassingselement zit meer in het tijdspad dat jullie voor ogen hebben. Het havenbedrijf heeft daarbij eerder aangegeven te mikken op het einde van de kolenoverslag in Amsterdam rond 2030.
Wij willen het nog iets sneller. Als de haven 2030 noemt, dan zeggen wij: dat moet toch iets eerder kunnen. En dan denken wij toch het liefst aan 2025. Dat staat geloof ik ook zo in ons programma.

De benzine-overslag is toch een beetje de kurk waarop de haven financieel drijft. Niet voor niets is Amsterdam de grootste benzinehaven van Europa.
Daar noem je precies het grote probleem: de Amsterdamse haven is qua inkomsten nog steeds te veel afhankelijk van die ladingstroom. Daarom vinden wij dat we dat samen met het bedrijfsleven moeten omvormen tot circulaire activiteiten. Fossiel is uiteindelijk niet meer houdbaar. Daarom willen wij er echt zo snel mogelijk van af. Ik snap best dat zo’n transitie ingewikkeld en moeilijk is en soms zelfs schuurt en pijn doet, maar het is wel de richting waar wij naartoe moeten.

Wanneer valt dan het doek voor de benzine-overslag in de Amsterdamse haven?
Dat is nog moeilijk te zeggen. Dat zal ook sterk afhangen van hoe de komende vier jaar het havenbedrijf werk gaat maken van de uitfasering van de kolenoverslag en of wij hetzelfde pad kunnen hanteren voor het stoppen van de olieoverslag. Inzet is wel zo snel mogelijk, maar ik denk dat we daar de komende vier jaar pas meer duidelijkheid over kunnen geven qua tijdspad.

Wij leven in Nederland in een mooi politiek polderlandschap. Dan wordt uitfasering van de kolen voor 2030 al heel moeilijk. Afscheid van de tankopslag wordt nog iets moeilijker. Doen jullie straks niet gewoon water bij de wijn als we kijken naar de snelheid van de uitfasering?
Wij hebben inderdaad te maken met een polderlandschap. Wij schetsen in ons verkiezingsprogramma gewoon waar wij nu staan. Natuurlijk gaan we straks met de bedrijven en de haven in overleg. Het gaat ons er ook niet om of het een jaartje eerder of later is, maar de essentie is dat we van die fossiele brandstoffen af moeten.

Er is dus nog best ruimte voor een mooi compromis?
We zullen het uiteindelijk in gezamenlijkheid moeten doen. Wij stellen ook niet in ons manifest dat het alleen zo kan en moet.

GroenLinks wil ook de cruiseterminal uit de stad verwijderen. Al ideeën voor een alternatieve locatie of kan Amsterdam zonder?
Het vinden van een nieuwe plek is best nog een ingewikkelde puzzel. Je moet dat overigens meer in het kader van een complete herinrichting van de haven en andere bedrijvigheid zien.

Gelijktijdig vinden jullie dat grootschalige overslag in de haven zoveel mogelijk westwaarts verplaatst moet worden voor onder meer groen en woningen. Is daar wel ruimte voor?
Dat is niet alleen een Amsterdams probleem. Voor bedrijven als Cargill, dat nog een contract heeft tot 2025 aan de oostelijke rand van de haven, moet je bijvoorbeeld samen met buurtgemeentes gaan kijken waar de meeste ruimte is.

GroenLinks zit met het Havenbedrijf Amsterdam op één lijn voor de bouw van windmolens in de haven, maar dat mag weer niet van de provincie Noord-Holland.
Boeven zijn het. Dit is nu zo’n typisch voorbeeld waar een andere overheid op basis van een dubieuze deal uit het verleden ontwikkelingen in Amsterdam evident schaadt. Wij vinden dat er in Amsterdam wat meer bestuurlijke moed mag zijn en dat je dat als hoofdstad dan maar gewoon moet uitvoeren. Dat gaat wel een conflict opleveren.

GroenLinks zet ook in op het weren van het grote vrachtverkeer uit de binnenstad. De transportsector zal niet blij zijn.
Als je alleen al kijkt naar de luchtkwaliteit is dat hard nodig. Ook de vervoerders zitten voor de helft van de tijd vast in onze binnenstad. Het is ook duur en dus willen wij met de distributiebedrijven een plan ontwikkelen om het vrachtverkeer in de binnenstad te halveren. Onder meer door het inrichten van logistieke hubs, laad- en losplekken en de inzet van emissievrije voertuigen. Na 2020 zijn de straten dan alleen nog voor deelnemers van de gemeenschappelijke stadsdistributie toegankelijk. In 2025 is dan al het goederenvervoer hier uitstootvrij.

Debatteer 10 oktober mee over de toekomst van de haven in de Patronage. Registreer nu!

morenews

KLM gaat straks biokerosine tanken in haven van Delfzijl

Het Nederlandse handelsbedrijf SkyNRG gaat met partners in de haven van Delfzijl de eerste fabriek in Europa bouwen voor de productie van synthetische kerosine. Vanaf 2022 moet de fabriek, geraamde bouwkosten 250 miljoen euro, jaarlijks 100.000 ton aan groene vliegtuigbrandstof opleveren. Het gros (75.000 ton) van die productie gaat rechtstreeks voor tien jaar naar de… Lees verder ›

Rotterdam werkt aan Europa’s grootste groene waterstoffabriek

BP, Nouryon (het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam willen in Rotterdam de grootste fabriek van ‘groene waterstof’ van Europa bouwen. De BP-raffinaderij wil dat waterstof gaan gebruiken voor de ontzwaveling van de in de Rotterdamse haven geproduceerde brandstoffen, zoals benzine en diesel. Dat zou de uitstoot van CO2 met naar schatting 350.000 kubieke… Lees verder ›

Plannen in Hamburg voor ’s werelds grootste waterstoffabriek

In de haven van Hamburg moet de grootste waterstoffabriek ter wereld verrijzen. Dat meldt de Hamburgse senator van Economie Michael Westhagemann aan het Duitse persbureau DPA. Gesprekken met belanghebbenden zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Het gaat om een fabriek waarin een installatie voor waterstofelektrolyse moet komen te staan met een vermogen van 100… Lees verder ›